Contact Us

CBIA (BEIJING) EXHIBITION CO.,LTD. (Organizer)

Address

Rm 312, No.4 Maliandao Road, Xicheng District, Beijing

TEL

tel 1: +8610-63317090;
tel 2: +8610-63317099

FAX

Fax : +8610-63317080

EMAIL

expo@bearingfair.com.cn;
zhanlan@bearingfair.com.cn

CONTACT

Li Xinzhu;
Li Sunai;
Yang Hua;
Huang Danni

Email:

expo@bearingfair.com.cn